Wat wordt er verwacht

Denkbeeldige Acht

De motorrijder rijdt een complete acht binnen een rechthoek

Top 10 aandachtspunten bij de denkbeeldige acht

Wat wordt er verwacht

Halve Draai

De motorrijder maakt binnen een denkbeeldige rijbaanbreedte in één vloeiende beweging een halve draai naar links of naar rechts. Deze keuze is aan de examinator

Top 10 aandachtspunten bij de halve draai

Wat wordt er verwacht

Stapvoets Rijden

De motorrijder rijdt stapvoets in een rechte lijn. De examinator let voornamelijk op snelheid, balans en een juiste bediening.

Top 10 aandachtspunten bij stapvoets rijden

Wat wordt er verwacht

Langzame Slalom

De motorrijder rijdt in een slalom (bochten links- en rechtsom) tussen alle pylonen door. De examinator let voornamelijk op het in balans houden van de motor in combinatie met een juiste bediening.

Top 10 aandachtspunten bij de langzame slalom

Wat wordt er verwacht

Wegrijden parkeervak

De motorrijder rijdt vanuit stilstand een gecontroleerde bocht naar links dan wel rechts

Top 10 aandachtspunten bij het wegrijden uit een parkeervak