Algemeen

AVB betekent Algemene Voertuigbeheersing. Voor het AVB examen moet je 12 bijzondere verrichtingen beheersing die opgedeeld zijn in 4 clusters.

Cluster 1: lopen (1 verrichting)

Cluster 2: langzaam (5 verrichtingen)

Cluster 3: snel (3 verrichtingen)

Cluster 4: remmen (3 verrichtingen)

Op je examen doe je in totaal 7 oefeningen. Je bent geslaagd als je minimaal 5 van de 7 oefeningen goed uitvoert waarbij de 2 niet goed uitgevoerde oefeningen niet in het zelfde cluster mogen vallen.

De Top 10 van .....

Onder de verschillende clusters  vindt je voor alle AVB oefeningen een Top10. In deze Top10-jes  vindt je de 10 belangrijkste zaken waar je rekening meet moet houden als je de oefeningen doet. De Top10-jes zijn gericht op de volgende onderdelen

Voorbereiding / Houding / Bediening / Kijkgedrag / stuurgedrag

Neem ze voor ieder les even door zodat ze een vaste plek in je geheugen krijgen. Dit gaat je helpen bij de uitvoering van de oefeningen en het ontwikkelen van de skills.